Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Komunikat dotyczący płacy minimalnej

Pismo NRPiP z dnia 14.07.2022 r. ---> POBIERZ

Pismo do NRPiP ---> POBIERZ

Komunikat Płace minimalne – wyjaśnienia dodatkowe ---> POBIERZ

Wzór aneksu do umowy o pracę ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych