Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Interwencja NIPIP przynosi realne efekty – marszałek Sejmu składa interpelacje do Ministra Zdrowia


Jak zaznaczyła na wstępie pisma, docierają do niej wieści związane z możliwymi skutkami wprowadzenia zmian podatkowych dla pielęgniarek i położnych, ponieważ podejmują one prace w więcej niż w jednym miejscu.

– Jeszcze więcej stracą te, które samotnie wychowują dzieci, a z początkiem roku pozbawiono je możliwości wspólnego rozliczania podatkowego wraz z dziećmi. W konsekwencji, straty mogą zniechęcić do podejmowania dodatkowego zatrudnienia, co pogorszy sytuację kadrową w ochronie zdrowia – zaznaczyła marszałek.

Pytania do ministra zdrowia:

W związku z licznymi wątpliwościami, marszałek Kidawa-Błońska poprosiła ministra zdrowia o odpowiedź na trzy nurtujące pytania:

  1. Czy z Ministerstwem Zdrowia konsultowane były założenia Polskiego Ładu w zakresie wynagrodzeń personelu medycznego?
  2. Jakie ministerstwo przewiduje konsekwencje zmian podatkowych dla wynagrodzeń personelu medycznego, z wyszczególnieniem pensji pielęgniarek i położnych?
  3. Czy ministerstwo zakłada możliwość spadku zatrudnienia w ochronie zdrowia w efekcie wprowadzenia zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie?

Źródło LINK


 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych