Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Małgorzata Buba zwyciężczynią konkursu

Początkiem stycznia 2023 r.po raz dziewiąty poznaliśmy najlepsze położne w kraju.
Zwyciężczynią konkursu "Położna na medal” została nasza koleżanka Małgorzata Buba.

 

KOMUNIKAT

„Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.)., wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań.

Załącznik ---> POBIERZ

 

Pismo w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2023 r. zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie i ukazaniem się w tej sprawie komunikatu Ministra Zdrowia.

Załączniki:

Pismo NRPiP ---> POBIERZ

Komunikat MZ ---> POBIERZ

 

Oferta pracy: Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Zaproszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie uprzejmie informuje, że w dniu 24 stycznia 2023 r. o godzinie 15.00 rozpoczyna się III edycja kursu specjalistycznego w zakresie „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych realizowanego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

WAŻNE OGÓLNOPOLSKIE BADANIE ANKIETOWE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


 

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie, której celem jest zbadanie i analiza sytuacji w zawodach pielęgniarki i położnej. Jest to zarazem pierwszy projekt badawczy, który skierowany jest do członków naszego samorządu.

Ankieta pt. „Stan pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” jest próbą odpowiedzi na wiele pytań.

NRPiP pisze do Wojewody Podkarpackiego w sprawie pielęgniarek systemu


Załącznik ---> POBIERZ

 

Zaproszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie uprzejmie informuje, że w dniu 2 stycznia 2023 r. o godzinie 15.00 rozpoczyna się II edycja kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacja krążeniowo oddechowa” dla pielęgniarek i położnych realizowanego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs jest bezpłatny i odbywał się będzie w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 5.
Uczestnicy w ramach projektu otrzymają materiały dydaktyczne, książki, notesy, długopisy, pendrive i ciepłe posiłki (obiady) przekąski, napoje.

Rekrutacja uczestników do kursów realizowanych w ramach projektu odbywa się na dwóch płaszczyznach: w SMK oraz poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się na stronie:  https://nipip.pl/rekrutacja-projektu/ oraz w Biurze OIPiP w Krośnie. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 

ANKIETA pt. "Wiedza i postrzeganie specjalizacji z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej wśród personelu medycznego"


Link do Ankiety ---> LINK

 

Dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, Prof. UR

Zakład i Klinika Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Stanowisko nr 65 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie stosowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach lecz

Stanowisko nr 65

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie stosowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych po 1 lipca 2022 roku

Mając na uwadze wpływające do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych („NRPiP”) informacje o działaniach pracodawców polegających na wręczaniu wypowiedzeń warunków pracy i płacy pracownikom zatrudnionym dotychczas na stanowiskach magister pielęgniarstwa ze specjalizacją, magister położnictwa ze specjalizacją albo na stanowiskach pielęgniarka specjalista albo położna specjalista oferując stanowisko pracy pielęgniarka lub położna z jednoczesną zmianą zakresu obowiązków, lub pozostawiając z tym samym zakresem, NRPiP przedstawia poniższe stanowisko w sprawie stosowania ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (dalej jako „Ustawa”)

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych