Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Solidarnie z Ukrainą

Apel Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie utworzenia korytarzy humanitarnych dla ludności Ukrainy

 Apel

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie utworzenia korytarzy humanitarnych dla ludności Ukrainy

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o stworzenie bezpiecznych korytarzy w celu ewakuacji ludności cywilnej z dotkniętych kryzysem humanitarnym ukraińskich miast. Kobiety, dzieci, chorzy, osoby z niepełnosprawnościami nie mogą być zakładnikami wrogiej armii! Umożliwienie cywilom bezpiecznego wycofania się z terenów objętych działaniami wojennymi jest obowiązkiem moralnym wojsk rosyjskich.

Żądamy również umożliwienia dostarczenia korytarzami humanitarnymi pomocy, przede wszystkim żywności i niezbędnych leków do miejsc, gdzie ranni i cywile nie mogą otrzymać niezbędnej pomocy z powodu braku sprzętu, medykamentów, a nawet wody pitnej.

Nie pozostaniemy bierni wobec faktu, że wojska rosyjskie nie szanują ustaleń i ostrzeliwują uciekającą ludność cywilną. 

Apelujemy do wszystkich pielęgniarek i położnych na świecie o wyrażenie sprzeciwu wobec tej sytuacji. Naszą siłą jest nasza liczba – głos 28 milionów pielęgniarek z pewnością dotrze do władz na Kremlu.

Musimy być solidarni z koleżankami i kolegami z Ukrainy. Jednym głosem domagamy się położenia kresu bestialstwu, którego konsekwencją jest cierpienie milionów niewinnych ludzi.

Jako pielęgniarki i położne wspieramy każdego w potrzebie – bez względu na to, czy jest ofiarą wojny czy rannym żołnierzem. Naszym obowiązkiem jest udzielenie pomocy każdemu bez względu na nasze przekonania. Jednak w obliczu katastrofy humanitarnej, która ma miejsce w wielu miastach Ukrainy, nie możemy milczeć.

Wzywamy pracowników medycznych na całym świecie do poparcia naszego apelu.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander
 
Zofia Małas
 
Звернення
Президія Головної ради медсестер та акушерок
від 8 березня 2022 р. про створення гуманітарних коридорів для населення України

Головна рада медсестер та акушерок закликає створити безпечні коридори для евакуації мирного населення із постраждалих від гуманітарної кризи українських міст. Жінки, діти, хворі, інваліди не можуть бути заручниками ворожої армії! Надання цивільним особам можливості безпечно вийти з територій, охоплених військовими діями, є моральним обов’язком російських військ.

Ми також вимагаємо, щоб через гуманітарні коридори була можливість доставки допомоги, зокрема продуктів харчування та необхідних ліків в місця, де поранені та мирні жителі не можуть отримати необхідну допомогу через брак обладнання, ліків і навіть питної води.

Ми не будемо пасивно дивитися на те, що російські війська не поважають домовленостей і обстрілюють цивільне населення, яке втікає.

Ми закликаємо всіх медсестер та акушерок у світі висловити незгоду з цією ситуацією. Наша сила – це наша кількість – голос 28 мільйонів медсестер обов’язково дійде до влади Кремля.

Ми мусимо бути солідарними з колегами і колежанками з України. В один голос Ми вимагаємо покласти край бестіальству, наслідком якого є страждання мільйонів невинних людей.

Як медсестри та акушерки, ми підтримуємо всіх, хто цього потребує, чи це жертва війни чи поранений солдат. Наш обов’язок – допомагати усім, незалежно від наших переконань. Проте перед лицем гуманітарної катастрофи, яка відбувається у багатьох містах України, ми не можемо мовчати.

Ми закликаємо медичних працівників у всьому світі підтримати наш заклик. Секретар Головної ради медсестер та акушерок Голова Головної ради медсестер та акушерок Іоанна Валевандер Зофія Малас

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych