Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Pismo Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych kierowane do Prezes NRPiP z prośbą o wyjaśnienia sytuacji opisanej przez Dyrektor DPiP przy MZ czytaj

Treść komunikatu ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych