Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

OIPiP w Gdańsku kieruje pismo do NRPiP z prośbą o wyjaśnienia kwestii działań MZ dotyczących konieczności szkoleń pielęgniarek i położnych z zakresu wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zadań lek

Treść komunikatu ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych