Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Odpowiedź Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia które jest odpowiedzią na stanowisko Nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 r.

Odnoszące się do treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich

Treść komunikatu ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych