Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Praca na terenie Niemiec

Łączymy tych, którzy najlepiej do siebie pasują:
GermanCareerCompany t o fi rma ś wiadcząca u sługi w z akresie z asobów
ludzkich z siedzibą w Stuttgarcie. Posiadamy uprawnienia Federalnej
Agencji Pracy do zatrudniania pracowników w Niemczech. Nasza
specjalizacja to szeroko pojęta branża medyczna.

Obecnie do pracy w Niemczech szukamy:
• Pielęgniarek (k/m) posiadających prawo wykonywania
zawodu na terenie Niemiec
• Pielęgniarek (k/m) z dyplomem uzyskanym w Polsce
po 2004 roku

Warunkiem jest znajomość języka niemieckiego (poziom min. B1).
Jeśli nie uzyskałeś/-łaś jeszcze nostryfikacji dyplomu w Niemczech,
chętnie Ci w tym pomożemy.

Nasz system

Zostajesz zatrudniony w GCC GermanCareerCompany na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony, miejscem świadczenia pracy
są renomowane kliniki lub domy opieki dla osób starszych w Niemczech.
W każdym przypadku praca odbywa się systemie zmianowym 8-godzinnym.
Nasi opiekunowie mówiący po polsku zaplanują i zorganizują Twój przyjazd
z Polski. My również zorganizujemy i zapłacimy za zakwaterowanie,
jak i za przemieszczanie się między kolejnymi miejscami pracy. Oprócz
tego, co 6 tygodni sposorujemy Twój wyjazd do Polski.
Umowa o pracę zawarta z GCC GermanCareerCompany sprawia, że zostaniesz
automatycznie zgłoszony do niemieckiego zakładu ubezpieczeń
społecznych i zyskasz prawo do świadczeń socjalnych w zakresie ubezpieczenia
zdrowotnego, pielęgnacyjnego, emerytalno-rentowego, ubezpieczenia
na wypadek bezrobocia, i od nieszczęśliwych wypadków.

Nasz system wynagradzania
Jako uznana pielęgniara (k/m) z dobrą znajomością języka niemieckiego
otrzymasz w GCC GermanCareerCompany atrakcyjne wynagrodzenie
w wysokości 2.200 EUR netto miesięcznie.

Czekamy na Ciebie!

Pani Zyta Kierzkowska odpowie na
wszelkie pytania dotyczące stanowiska.
GCC GermanCareerCompany
Zyta Kierzkowska
Charlottenplatz 6, 70173 Stuttgart
Tel +49 (0) 711 252 91 82
zyta.kierzkowska@gcc-company.de
www.gcc-company.de

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych