Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Oferta dodatkowej pracy dla pielęgniarek i położnych

 1. Oferta skierowana do  pielęgniarek i położnych w ramach dodatkowej pracy i zatrudnienia na umowę zlecenie przez podmiot leczniczy.
 2. Realizacja udzielania świadczeń wyłącznie w ramach teleporady. 
 3. Czas udzielania teleporad w godzinach 18.00 – 8.00 (na zasadzie nocnej i świątecznej pomocy medycznej – czyli:

  • zebranie wywiadu
  • wpisane danych do systemu (połączonego z systemem e-wuś)
  • pokierowanie pacjenta gdzie powinien zgłosić się (np. SOR, IP, do AOS itp. lub zaordynowanie leku zgodnie z kompetencjami pielęgniarek, położnych, które posiadają odpowiedni kurs.


  •  
 4. Wycena teleporady udzielonej wyłącznie przez pielęgniarkę, położną wynosi 12,00 zł brutto ( teleporada oszacowana jest średnio na 10-15 minut dla pacjenta, czyli wpisanie do systemu, który będzie połączony z systemem e-wuś i udzielenie porady).  Przyjęto założenia, że na 1 godzinę przypadać będzie ok 6 porad natomiast oszacowano, że po nagłośnieniu i przeprowadzonej medialnej  kampanii może być ok. 100 000 porad dziennie.
 5. W przypadku konieczności odesłania pacjenta do lekarza to wycena tego typu porady wyniesie 8,00 zł (brutto).
 6. Warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie przez pielęgniarkę, położną: komputera, laptopa  z dobrym łączem internetowym, aby była łatwa możliwość odebrania połączenia od pacjenta.
 7. Celem zapewnienia bezpieczeństwa pielęgniarkom i położnym obsługującym teleporady, połączenia będą nagrywane.
 8. Utworzony zostanie grafik dyżurów, w którym swobodnie będzie można wpisać sobie wybrany czas ( 7 czy 14 godzin) i dzień dyżurowania.
 9. Projekt przewidziany jest na okres 1 roku, jeśli się sprawdzi będzie przedłużony.
 10. Pielęgniarki i położne  zainteresowane dodatkową pracą muszą w zgłoszeniu przesłać dane do umowy oraz dane o dodatkowych kwalifikacjach jeśli takowe posiadają:

  • Imię nazwisko
  • Nr PWZ
  • Adres do korespondencji
  • Adres mailowy, nr telefonu
  • Dane teleadresowe do urzędu skarbowego
  • Dane o posiadaniu kursu w zakresie ordynowania leków i posiadaniu podpisanej umowy z NFZ w tym zakresie ( w przypadku posiadania takiego kursu)

Oferta skierowana jest wstępnie do 500 pielęgniarek i położnych z całej Polski wobec czego decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: biuro@oipip.krosno.pl

do dnia 08 kwietnia 2021r.

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych