Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

NZOZ SPECMED SP Z O.O.

  • zatrudni pielęgniarkę środowiskowo- rodzinną
  • w pełnym wymiarze czasu pracy
WYMAGANIA:
  • kurs pielęgniarki :
- rodzinnej,
- lub  środowiskowej,
- lub pediatrycznej,
- lub środowiskowo – rodzinnej,
- lub przewlekle chorych i niepełnosprawnych, 
- lub opieki długoterminowej.
 
 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny :
13 43 668 02 lub 13 43 238 53
 
lub osobisty w siedzibie spółki - Krosno ul Paderewskiego 4
 
Krosno, dnia 4 kwietnia 2017 r. 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych