Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

NZOZ Konwentu Bonifratrów w Iwoniczu – Pielęgniarska Opieka Środowiskowa zatrudni pielęgniarkę do pracy w opiece długoterminowej domowej w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu.

Wymagania: z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym lub w trakcie odbywania  specjalizacji lub kursu w jednej z wymienionych dziedzin:
opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych lub pielęgniarstwa zachowawczego lub pielęgniarstwa rodzinnego lub pielęgniarstwa środowiskowego lub pielęgniarstwa geriatrycznego lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej.
Telefon : 13 42 50138 .
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych