Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

WHO

Wytyczne WHO

Załączniki:
TELEOPIEKA ---> POBIERZ

ECDC - zalecenia dotyczące postępowania z osobami, które miały kontakt z zakażonymi wirusem powodującym COVID ---> POBIERZ

Jakie są zasady postępowania z pacjentem z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 ---> POBIERZ

Ulotka ---> POBIERZ

WHO opieka kwarantanna domowa ---> POBIERZ
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych