Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 kwietnia br.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP ---> POBIERZ

Opinia Prawna ---> POBIERZ

Pismo przewodnie NRPiP ---> POBIERZ

Pismo do Ministra Zdrowia ---> POBIERZ

Akty Prawne ---> POBIERZ

 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych