Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 3 kwietnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1. NIPiP zwróciła się do Premiera Mateusza Morawieckiego z  apelem o jak najszybsze wdrożenie procedury cyklicznych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pielęgniarek i położnych. pobierz pismo tutaj.

2. NIPiP zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem o wytyczne dotyczące wykonywania testów molekularnych dla pielęgniarek i położnych. Odpowiedź oraz zalecenia GIS pobierz pismo tutaj.

3. Przekazujemy informację Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek Położnych w sprawie rozwiązań legislacyjnych dotyczących możliwości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metod online pobierz pismo tutaj.

4. Przygotowane zostały kolejne rekomendacje przekazane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez  pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne:

5. Monitoring aktów prawnych wg stanu na dzień 3 kwietnia br. (w załączeniu)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Zobacz wszystkie działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPIP

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych