Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Pismo do Prezes NRPiP ---> POBIERZ

Zarządzenie ---> POBIERZ

Uzasadnienie ---> POBIERZ
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych