Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników w publicznych zakładach opieki zdrowotnej


Treść Rozporządzenia ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych