Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Konkurs Pielęgniarka Roku

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu na stronie LINK

Komunkat w linku poniżej:

Załacznik ---> POBIERZ

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krośnie ogłasza konkurs.


Treść konkursu w załaczniku ---> POBIERZ

 

XIII Ogólnopolski Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Koło Liderów Pielęgniarstwa zapraszają pielęgniarki/pielęgniarzy do udziału w XIII Konkursie „Pielęgniarka Roku”

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek i pielęgniarzy prezentujących najwyższy poziom przygotowania zawodowego i zaangażowania w działalność na rzecz środowiska pielęgniarskiego.

Harmonogram Konkursu:

I etap – wyłonienie uczestników w poszczególnych podmiotach leczniczych – do 15 stycznia 2018 r.
II etap – eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP – 8 marca 2018 r. godz. 12.00 (miejsce zostanie podane bezpośrednio zainteresowanym)
III etap – prezentacja własna – 9 maja 2018 r. w Krakowie (szczegóły zostaną podane w Komunikacie Nr 2 na stronie internetowej Towarzystwa www.ptp.nal.pl)
Informacje dodatkowe:

Iwona Miliszewska , ul. Reymonta 8/12 , 01-842 Warszawa, tel.: 22 39 81 872, tel. kom.: 530 553 324, e-mail: biuroptp@gmail.com

Do pobrania w załacznikach:

Komunikat Nr 1 ---> POBIERZ

Karta zgłoszenia ----> POBIERZ

Korespondencja NRPiP z MZ dotycząca wątpliwości interpretacyjnych rozporządzenia MZ z dnia 21 listopada 2016 r.

Zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą.

Więcej informacji w załaczniku ---> POBIERZ

Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych