Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Korespondencja NRPiP z MZ dotycząca wątpliwości interpretacyjnych rozporządzenia MZ z dnia 21 listopada 2016 r.

Zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą.

Więcej informacji w załaczniku ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych