Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych i Uniwersytet Jagielloński zaprasza na I Małopolską Konferencję dla pielęgniarek „Wielowymiarowość współczesnego pielęgniarstwa

Więcej w załaczniku ---> POBIERZ

Program Konferencji ---> POBIERZ
 

XXVI (XXX) Kongres Balneologiczny 14-17.09.2017 r. Szczawnica

Czytaj więcej w załacznikach:

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ
​Załącznik nr 2 ---> POBIERZ
​Załącznik nr 3 ---> POBIERZ

Konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Wybrane problemy interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z udarem mózgu”, 12 maj 2017 r. Przeworsk


Załącznik nr 1 ---> POBIERZ
Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

Szkolenie dla pracowników medycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową 19 – 22 czerwiec 2017 r. Warszawa


Więcej w załączniku ---> POBIERZ

Konferencja pt. "Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku", 21.04.2017r. Poznań

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu zaprasza na konferencję pt.
 
"Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku",
która odbędzie się 21.04.2017r. w  godz. 09.00-15.00 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ul. Noskowskiego 12/14 (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19).
 
TEMATY KONFERENCJI:
  1. Zaburzenia depresyjne u kobiet w okresie menopauzalnym.
  2. Terapia związana z depresją.
  3. Uzależnienia wśród kobiet - udział pielęgniarki w procesie terapeutycznym.
  4. Osteoporoza i zmiany zwyrodnieniowe zagrożeniem współczesnych kobiet.
  5. Profilaktyka osteoporozy wyzwaniem dla współczesnego pielęgniarstwa.
  6. Skutki zdrowotne otyłości kobiet miedzy 30 a 60 rokiem życia.
  7. Zaburzenia hormonalne a rak piersi.
 
Opłata konferencyjna :
- dla członków OIPiP w Poznaniu –  40 zł (bez możliwości refundacji)
- dla pozostałych uczestników –  80  zł.
 
Wpłaty należy dokonać na konto OIPiP:
 
BZ WBK III Oddział Poznań
nr  50 1090 1359 0000 0000 3501 8602
 
Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty przyjmujemy do dnia 12.04.2017r.
 
Zapraszamy
 

Oferta kursu specjalistycznego „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”

Szczegóły: POBIERZ

Konferencja Dydaktyczna "Nowe wyzwania w opiece nad dzieckiem" Kraków


Treść Ogłoszenia ---> Strona 1 i Strona 2

Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia


Treść ogłoszenia ---> Załącznik 1 i Załącznik 2

II Ogólnopolska Konferencja Współczesne wyzwania w ochronie zdrowia pracujących


Treść ogłoszenia ---> POBIERZ

XII Konferencja ,,Pacjent, pielęgniarka - partnerzy w działaniu' Kraków


Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych