Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

V JUBILEUSZOWA KONFERENCJA Z CYKLU "BYDGOSKIE SPOTKANIA POŁOŻNYCH" Z OKAZJI KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNYCH PT.: "OPIEKA NAD KOBIETĄ I JEJ RODZINĄ W PRAKTYCE WSPÓŁCZESNEJ POŁOŻNEJ"


Czytaj więcej w załaczniku ---> POBIERZ

Ogólnopolska konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, 5 czerwca 2017 r. Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Prezydent m.st. Warszawy oraz Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają na

X Ogólnopolską konferencję „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”,

która odbędzie się 5 czerwca 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie.

Konferencja poświęcona będzie problematyce zapobiegania przemocy i zaniedbaniu małych dzieci, w tym wsparciu rodziców w trudnych sytuacjach. Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach wykładowych, warsztatowych i panelach dyskusyjnych prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów.


Zaproszenie w załączniku ---> POBIERZ

 


Bezpłatne szkolenie „Prawo do Pępowiny” w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie przy ul. Rymanowskiej 3.


Zaproszenie oraz program I Ogólnopolskiej Konferencji NEONURSING 2017 organizowanej przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji znajdują się na stronie

Towarzystwa http://www.ptpipn.eu/

Do Pobrania:
Załącznik nr 1 ---> Zaproszenie
Załącznik nr 2 ---> Program Neonursing 2017
 

XVIII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ BLOK OPERACYJNY - ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE

 
Warszawa, 1/2 czerwca 2017

Szanowni Państwo!
   Zapraszamy serdecznie do udziału w osiemnastej tegorocznej,  edycji Sympozjum Blok Operacyjny  organizacja
i funkcjonowanie. Autorami programu, są podobnie jak w latach ubiegłych, Panowie Profesorowie Krzysztof Bielecki i Tadeusz Szreter. Efekty tej wieloletniej współpracy są dobrze przez Państwa oceniane, a tematy poruszane w czasie obrad inspirują inne ośrodki do organizacji podobnych spotkań, a nawet omawiania identycznych tematów, jakie były poruszane na naszych konferencjach.
   Przeglądając poprzednie programy obrad, wydaje się, iż tegoroczne Sympozjum będzie w pewnym sensie wyjątkowe. W czasie spotkania będą w większym stopniu reprezentowane tzw. zagadnienia miękkie, dotyczące aspektów psychologicznych, niepowodzeń, stresu związanego z powikłaniami, a też relacji międzyludzkich. Pamiętajmy, człowiek jest ważniejszy od nawet najlepszego sprzętu i nowoczesnych rozwiązań.
   Jednocześnie pojawią się zupełnie nowe tematy, dotychczas w sposób skromny, reprezentowane na naszych spotkaniach.
Organizacja i funkcjonowanie SOR, temat bardzo aktualny i trudny.  W okresie organizacji SOR-ów mówiono wiele
o funkcjonowaniu w ramach ich struktury  osobnych sal operacyjnych. O tym jak wygląda praktyka wiedzą Państwo doskonale,
a nie sposób wyobrazić sobie braku współpracy między tymi jednostkami.
   Pomimo, iż od lat organizowane są osobne konferencje poświęcone video-chirurgii temat ten był dotychczas poruszany na naszych spotkaniach w zbyt małym zakresie. Najwyższy czas, aby to naprawić. Bez video-chirurgii i technik mało inwazyjnych, trudno sobie wyobrazić pracę współczesnego bloku operacyjnego.
   Do realizacji merytorycznego programu obrad zaprosiliśmy autorytety w swoich dziedzinach. Za Ich udział w obradach bardzo dziękujemy.
   Tradycyjnie zapraszamy też firmy medyczne i farmaceutyczne. Towarzysząca wystawa, prezentacja najnowszego sprzętu
i rozwiązań jest bardzo cenna dla uczestników obrad.
   Wierzę, że tegoroczne obrady Sympozjum spełnią Państwa oczekiwania.
 
Z wyrazami szacunku,
w imieniu organizatorów obrad
Paweł Wójcik

Program sympozjum:
Dzień I - 1 czerwca 2017 r. (czwartek)
Otwarcie obrad - godz. 10.00
Sesja I - godz. 10.15-12.30
Co poszło nie tak jak należy?
Przygotowanie i prowadzenie:
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Szpital Solec Warszawa,
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

Niepowodzenia w chirurgii
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

Niepowodzenia w anestezjologii
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter

Niepowodzenia w pielęgniarstwie
- Mgr Maria Ciuruś,  Zakład Nauczania Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Specjalista ds. Epidemiologii zakażeń szpitalnych w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi
Dyskusja z udziałem uczestników obrad Jak to wydarzyło się u mnie ....
Przerwa na kawę - godz. 12.30-13.00
Sesja II - godz. 13.00-14.00
Zakażenia w Bloku operacyjnym
Przygotowanie i prowadzenie:
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Szpital Solec Warszawa,
- Dr n. med. Beata Ochocka, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.

Osiągnięcia higieny od starożytności do dnia dzisiejszego operacja jako powtórka z bakteriologii
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

Protokół kontroli wewnętrznej bloku operacyjnego - ważny dokument ochrony przed roszczeniami i nie tylko
-  Dr n. med. Beata Ochocka
Dyskusja
Przerwa na obiad - godz. 14.00-15.00
Sesja III - godz. 15.00-17.30
Sesja video-chirurgii - chirurgia małoinwazyjna
Przygotowanie i prowadzenie:
- Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP,
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM

Endoskopia interwencyjna

Znieczulenie

Instrumentowanie i instrumentarium

Dzień II - 2 czerwca 2017 r. (piątek)
Sesja IV - godz. 9.00-11.30
Organizacja i funkcjonowanie SOR z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sali operacyjnej w SOR.
Przygotowanie i prowadzenie:
- Dr n. med. Grzegorz Michalak, Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej
Przerwa na kawę - 11.30-12.00
Sesja V - godz. 12.00-14.00
Relacje międzyludzkie w Bloku Operacyjnym
Przygotowanie i prowadzenie:
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki,
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter

Osobowość chirurga 
-  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

Relacje międzyludzkie w anestezjologii
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter

Relacje międzyludzkie w pielęgniarstwie
- Mgr Ewa Grabowska, Przewodnicząca Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

Podsumowanie obrad : rozmowa i dyskusja ze słuchaczami
Prowadzenie:
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki,
- Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter
Do udziału w dyskusji zaproszono Mgr Zofię Małas, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
Obiad ok. godz. 14.00
Szczegółowe informacje na stronie www.blokoperacyjny.pl

Opłaty rejestracyjne:
Opłata rejestracyjna dokonana:
- do 25 kwietnia 2017roku - 550 zł.,
- od 26 kwietnia do 21 maja 2017 roku - 650 zł.,
- od 22 maja 2017 roku - 750 zł..
Formularz rejestracyjny ,
Cena zawiera podatek VAT.

W przypadku udziału w sympozjum dwóch osób z tego samego ośrodka opłata rejestracyjna ulega obniżeniu o 50 zł. od osoby.

Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w sympozjum, bufet kawowy w przerwie, obiad.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sympozjum, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem sympozjum.

Oficjalny sponsor
http://www.blokoperacyjny.pl/newsletter/ecolab1.gif

Patronat medialny

http://www.blokoperacyjny.pl/newsletter/OPM_40.gif   http://www.blokoperacyjny.pl/newsletter/logo_ipoz.png   http://www.blokoperacyjny.pl/newsletter/pim_2014.jpg  

http://www.blokoperacyjny.pl/newsletter/prawo_imedycyna_wyd_40.gif    http://www.blokoperacyjny.pl/newsletter/blok_2014.jpg

UroRadioOnkologia - zaproszenie na warsztaty dla pielęgniarek

Szczegóły konferencji: --->POBIERZ

Zaproszenie na Konferencję „Żywienie noworodka, problem ciągle aktualny”

Szczegóły konferencji: ---> POBIERZ

Zaproszenie do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji

Szanowni Państwo
 
Serdecznie zapraszam do udziału w  IV Ogólnopolskiej Konferencji "Pielęgniarstwo Pediatryczne - Nowe Wyzwania" , która odbędzie się w pięknym mieście Ostróda w dniach 12-13 czerwca 2017 r.
W załączeniu szczegółowe informacje.
Jednocześnie proszę o umieszczenie informacji o konferencji na Państwa stronie internetowej.
 
Z poważaniem
Maria Danielewicz
Przewodnicząca ORPiP

Do pobrania:

Zaproszenie na Konferencję „Nowe perspektywy sprawowania opieki przez położną nad kobietą w ciąży i nowo narodzonym dzieckiem w kontekście świadczeń finansowanych przez NFZ”

Szczegóły konferencji:---> POBIERZ

spotkanie z cyklu „Warszawskie Dni Ultrasonograficzne” 19-20 maj 2017r.

Szanowni Państwo!

 

Przed nami kolejne, dwunaste już, spotkanie z cyklu "Warszawskie Dni Ultrasonograficzne", które poświęcimy najbardziej aktualnym problemom związanymi z zastosowaniem diagnostyki ultrasonograficznej w patologii ciąży i ginekologii. Zaprosiliśmy wybitne grono ekspertów to doskonała okazja do dyskusji, wręcz wypracowania algorytmów w postępowaniu diagnostyczno terapeutycznym.
Zagadnienia, jak choćby kryteria rozpoznawania wczesnej ciąży obumarłej, zastosowanie ultrasonografii trójwymiarowej w diagnostyce wad rozwojowych narządu rodnego, algorytm IOTA, czy też rzeczywiste miejsce ultrasonografii w medycynie rozrodu w wydaniu niezawodnego Profesora Leszka Pawelczyka, to tematy bardzo praktyczne, często spotykane w naszej codziennej pracy zawodowej, a trochę rzadziej na salach wykładowych. Oczywiście nie unikniemy też rozważań dotyczących terapii, będących reperkusją kliniczną prawidłowo postawionej diagnozy.
XII Warszawskie Dni Ultrasonograficzne Ginekologia i Położnictwo State of the Art, 2017 to pełne dwa dni wykładów na najwyższym poziomie merytorycznym, urozmaicone m.in. o: badania USG live, panele dyskusyjne czy prelekcje case study.

 

Oczekując na kolejne WDU, łączę wyrazy szacunku.


Zapraszam serdecznie!


Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski

 

W gronie wykładowców znajdą się tacy specjaliści jak:

 

Prof. dr hab. n.med. Romuald Dębski

(Kierownik naukowy XII WDU )

Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Celewicz
Prof. dr hab. n.med. Joanna Dangel
Prof. dr hab. n.med. Hubert Huras
Prof. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski
Prof. dr hab. n.med. Leszek Pawelczyk
Prof. dr hab. n.med. Marek Pietryga
Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Preis
Prof. dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś
Dr hab. n.med. Artur Ludwin
Dr hab. n.med. Sławomir Woźniak
Dr hab. n.med. Anna Torres
Dr hab. n.med. Małgorzata Świątkowska Freund

Dr n.med. Małgorzata Bińkowska
Dr n.med. Piotr Czuczwar
Dr n.med. Marzena Dębska
Dr n.med. Maciej Paszkowski
Dr n.med. Jakub Rzepka

Dr n.med. Maciej Stukan
Dr n.med. Piotr Szkodziak
Dr Piotr Kretowicz

Mec. Oskar Luty

 

Uczestnicy konferencji uzyskają punkty edukacyjne.

 

Wszelkie szczegóły nt. spotkania oraz formularz do rejestracji on-line dostępne są na stronie www.wdu.mar-med.pl

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych