Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Krajowe Centrum ds. AIDS uprzejmie informuje, iż organizuje cykl trzydniowych szkoleń dedykowanych między innymi dla pielęgniarek i położnych, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu HIV/AIDS.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą szkoleń jest Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” z siedzibą w Warszawie.
Szkolenie odbywać się będzie w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy, ul. Leśna 15/17.
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienką i wyżywienie. Uczestnik pokrywa  koszty dojazdu we własnym zakresie. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia na szkolenie wraz z zakresem tematycznym należy pobrać ze strony:
LINK , zakładka szkolenia.
Zgłoszenie należy wysłać na adres Fundacji (przez e-mail, fax lub pocztą): reshumanae@reshumanae.org.pl 
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”,
ul. Piękna 64 A, 00-672 Warszawa,
tel/fax: 22 626 86 60.

W załącznikach:

- Zaproszenie ---> POBIERZ
- Zakres tematyczny ---> POBIERZ
- Karta zgłoszenia ---> POBIERZ
- Informacja o nabywcy rachunku ---> POBIERZ

 

„Kompleksowe zaopatrywanie ran z uwzględnieniem kompresjoterapii" Rzeszów19 lipiec 2018 r.


Więcej informacji w załączniku ---> POBIERZ
 

Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
oraz Profesora Mariusza Zimmera z Wrocławia - Przewodniczącego Komitetu Naukowego
 
II Ogólnopolskiej Konferencji
ZDROWIE KOBIETY - jako problem interdyscyplinarny
8 – 10 listopada 2018 r. - Hotel Ibis***, Wrocław

 
 
Szczegółowe informacje, program oraz rejestracja na stronie internetowej: LINK

Sympozjum Diabetologiczne i Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości

Szanowni Państwo,
 
w imieniu organizatorów, Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w
 
XXII OGÓLNOPOLSKIM SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNYM
„DIABETICA - EXPO 2018”
I
XVI OGÓLNOPOLSKIM FORUM PROFILAKTYKI
I LECZENIA OTYŁOŚCI
Pt. „Profilaktyka w chorobach metabolicznych – cukrzyca i otyłość.”
 
które odbędą się w dniach 21-22 września 2018 roku w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Gagarina 11  w Toruniu.
 
Współorganizatorem Sympozjum, jak w latach poprzednich jest
Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
 
Sympozjum organizowane jest przy współpracy:
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
 
 

Funkcję Przewodniczącej Komitetu Naukowego pełni

Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska
Kierownik Katedry i Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii
CM UMK w Bydgoszczy.
 
 
Patronat Honorowy nad w/w wydarzeniem obieli:
Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Piotr Całbecki
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski
Okręgowa Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska
 
 
 
 
W trakcie spotkania planowane są sesje naukowe i dydaktyczne dotyczące współczesnych zagadnień związanych z cukrzycą i otyłością, m.in.: profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
u chorych na cukrzycę i u otyłych, psychodietetyka w cukrzycy i otyłości, wczesne i późne powikłania cukrzycy - metody zapobiegania i leczenia, genetyka cukrzycy i otyłości, leczenie farmakologiczne, postępowanie niefarmakologiczne – dieta, aktywność fizyczna, zmiana stylu życia.
Celem SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNEGO jest popularyzacja najnowszych osiągnięć diabetologii polskiej i światowej. Pragnęlibyśmy, aby ta konferencja stała się forum dyskusji
i wymiany doświadczeń na temat środków i metod leczenia oraz zapobiegania cukrzycy, zarówno pomiędzy lekarzami jak i ich pacjentami.
Wykłady Sympozjum odbywają się w dwóch salach konferencyjnych, w jednej dla lekarzy, w drugiej dla diabetyków. Przewidujemy również podczas Sympozjum jedną sesję wspólną, warsztaty.
 
W załączniku przesyłamy kartę zgłoszenia oraz listę zaproszonych wykładowców.
Karta zgłoszenia ---> POBIERZ
Lista wykładowców ---> POBIERZ
 
Opłaty konferencyjne wynoszą:
1.  Lekarze - opłata konferencyjna: 210 zł  (150 zł do dnia 10 lipca; 180 zł do 31 lipca, 210 zł do 21 września)                                                                                   
2.   Dietetyczki, Pielęgniarki, Wolontariusze, Studenci AM i Studium Medycznego-  opłata konferencyjna: 130 zł (95zł do dnia 10 lipca; 110 zł od 31 lipca, 130 zł do 22 września)
 
Organizatorzy oczekują od Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
przyznania ok. 15-18 punktów edukacyjnych potwierdzonych certyfikatem
dla lekarzy, na podstawie przedstawionego programu na
XXII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne  
„Diabetica Expo 2018”.
Punkty w latach ubiegłych (2011-2016): 16 pkt.
 
 
 
Zgłoszenia prosimy kierować:
            Adres do korespondencji:
Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre
ul. Nieszawska 8F, skr. poczt. 290, 87-100 Toruń 1
tel. 56 652 20 66, 56 651 35 04;  fax. 56 657 35 06,
           e-mail: biuro@expo-andre.pl www.expo-andre.pl 
 
Opłatę prosimy przesyłać na konto:
Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre
ul. Prosta 19/7   87-100 Toruń
Alior Bank 48 2490 0005 0000 4530 1557 7321
z dopiskiem: „DIABETICA EXPO 2018”.
 
 
Z poważaniem
                                                                                                        Henryk Zamorski
 
    
                                                                                                             Dyrektor
                                                                                              Centrum Konferencji i Wystaw
                                                                                                         EXPO-ANDRE

II Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy
Mamy prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu naukowym kierowanym do pielęgniarek operacyjnych pod nazwą:
 

II Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii
pn. „Innowacyjne metody operacyjne w odniesieniu do powszechnie
i sporadycznie występujących nowotworów"


Wydarzenie to będzie miało miejsce 14 września 2018r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.
Spotkanie jest organizowane przez Pielęgniarki i Położne Operacyjne Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Zespół Pielęgniarek Operacyjnych OIPiP
w Poznaniu przy współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Instrumentariuszek i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej.

Podczas jednodniowej konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach naukowych, warsztatach oraz porozmawiać na żywo z zespołem operacyjnym w trakcie bezpośredniej transmisji operacji z Sali operacyjnej.

Serdecznie zapraszamy chętne Koleżanki i Kolegów do przedstawiania swoich doświadczeń w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w onkologii (i nie tylko). Lista prelegentów nie jest jeszcze zamknięta.
 
Rejestracja na konferencję oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie - LINK

Zapraszamy do Poznania!

FUNDACJA POMORSKIE CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII
oraz
INSTYTUT PSYCHOTERAPII ZINTEGROWANEJ W MONACHIUM
we współpracy z
EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI
 
zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji na temat:
 
"WYLOGOWANIE" Z ŻYCIA JAKO KONSEKWENCJA TRAUMATYZACJI,
 
która odbędzie się  w dniu 06 września 2018 roku w Sali wystaw czasowych - Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku - ul. Plac Solidarności 1 Gdańsk.
 
PROGRAM KONFERENCJI:
 
10.00 – 11.00 – dr Alfred Walter „Zakłócenia procesu stawania się żywym na nowo. Fluktuacje pomiędzy przypominaniem i lękiem a byciem zaburzonym, oraz pragnieniami bycia żywym."
11.00 – 12.00 – Jolanta Zboińska „Budzenie do życia. Okruchy życia wyrażane w snach"
12.00 – 12.30 – przerwa kawowa
12.30 – 13.30 – prof. Dr hab.   Beata Pastwa Wojciechowska „Skomplikowany świat emocji osób z zaburzeniami osobowości"
13.30 – 14.30 – Anita Sumiła „Tajemnice dysocjacji"
14.30 – 15.30 – Lidia Chylewska Barakat „Neurobiologiczna reakcja organizmu na wydarzenie traumatyczne jako wylogowanie z życia i szansa na wyzdrowienie".
 
 
Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować pod adres e-mai: info@psychotraumatologia.com.pl
Koszt konferencji 170 zł.
Opłaty za konferencję i grupy superwizyjne prosimy dokonywać na konto:
PKO SA  27 1240 2920 1111 0010 4276 1685
Tytyłem: Konferencja
 
 
Grupy superwizyjne w dniu 7 września 2018
 
W dniu 7.09.2018 zapraszamy Państwa do udziału w grupach superwizyjnych w godzinach:
 
  • I Grupa godz. 9.00 - 11.30
  • II Grupa godz. 12.00 -14.30
   
Koszt udziału w grupie superwizyjnej wynosi 150 zł. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

W załacznikach:

Konferencja ---> POBIERZ

Plakat ---> POBIERZ

Pierwsze ogólnopolskie szkolenie e-learningowe „Suplementacja DHA w okresie karmienia piersią. Jak w praktyce realizować zalecenia.

DHA to niezbędny kwas tłuszczowy z grupy Omega-3, który ma szczególne znaczenie dla prawidłowego rozwoju niemowlęcia i dziecka. Jest ważnym składnikiem budulcowym mózgu, stanowi 97% wszystkich kwasów Omega-3 obecnych w mózgu oraz ważnym składnikiem budulcowym siatkówki oka, stanowi 95% wszystkich kwasów Omega-3 obecnych w siatkówce oka.
 
W Polsce średnia zawartość DHA w mleku kobiecym jest zdecydowanie zbyt niska. Jest go w mleku tym więcej im więcej kobieta przyjmuje go z codzienną dietą. Najbogatszym źródłem kwasu DHA są algi oraz tłuste ryby morskie. Niestety z badania WOBASZ wynika, że około 90% polskich kobiet spożywa ryby morskie rzadziej, niż 2 razy w tygodniu.
 
DHA należy dostarczać w gotowej formie, ponieważ organizm ludzki ma ograniczoną zdolność do syntezy tego kwasu tłuszczowego i sam nie potrafi wytworzyć dostatecznej ilości tej substancji. Biorąc pod uwagę korzyści wynikające z działania DHA na organizm matki i dziecka, kobiety w ciąży i karmiące powinny suplementować go na poziomie minimum 200 mg dziennie, a w przypadku niewystarczającego spożycia ryb rekomendowana dawka wzrasta do 400-600 mg.
 
Ze względu na duże znaczenie DHA w rozwoju dziecka oraz odnotowane niedobory w diecie kobiet karmiących piersią, Polskie Towarzystwo Położnych wydało Rekomendacje w zakresie stosowania kwasu DHA w okresie karmienia piersią. Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Położnych oraz udziału w szkoleniu e-learning Suplementacja DHA w okresie karmienia piersią. Jak w praktyce realizować zalecenia na stronie www.edukacjapacjenta.pl.
 
LINK

Więcej informacji w załacznikach:
Zaproszenie ---> POBIERZ
Rekomendacje ---> POBIERZ

 

konferencja dot. psychoterapii osób z doświadczeniem różnorakich traum

XVI międzynarodowa konferencja NEST, Brzuchowice pod Lwowem 27-29 wrzesień 2018

Więcej informacji w załaczniku ---> POBIERZ

 

VII Krajowa Konferencja Pielęgniarek Medycyny Pracy pt. „zdrowie psychiczne a aktywność zawodowa Polaków”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Krajowej Konferencji Pielęgniarek Medycyny Pracy pt. „zdrowie psychiczne a aktywność zawodowa Polaków”, która odbędzie się w dniach 13-14.09.2018 roku w Gdańsku w Hotelu Novotel Marina ul. Jelitkowska 20, współorganizowanej przez: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku. Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku i Słupsku oraz Gdanski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Komisji ds. Pielęgniarstwa Ochrony Zdrowia Pracujących ale adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: Pielęgniarek, Lekarzy, Psychologów, Inspektorów BHP, Pracodawców, Organizacji Związkowych , Pracowników i i wszystkich zainteresowanych zdrowiem i jakością życia aktywnych zawodowo Polaków.
Wysoki poziom merytoryczny zapewniają znamienici Wykładowcy, którzy wyrazili gotowość podzielania się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem.
Dla uczestników zaplanowaliśmy również aktywne zajęcia, jako przykłady metod zmniejszania napięcia emocjonalnego i nauki relaksacji.

W załączniku:

Komunikat nr 3 (zawierający m.in. program merytoryczny konferencji) ---> POBIERZ

Karta zgłoszenia uczestnictwa, na które czekamy do 29.06.2018 roku. ---> POBIERZ

 
Więcej informacji w załączniku ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych