Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Sympozjum Diabetologiczne i Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości

Szanowni Państwo,
 
w imieniu organizatorów, Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w
 
XXII OGÓLNOPOLSKIM SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNYM
„DIABETICA - EXPO 2018”
I
XVI OGÓLNOPOLSKIM FORUM PROFILAKTYKI
I LECZENIA OTYŁOŚCI
Pt. „Profilaktyka w chorobach metabolicznych – cukrzyca i otyłość.”
 
które odbędą się w dniach 21-22 września 2018 roku w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Gagarina 11  w Toruniu.
 
Współorganizatorem Sympozjum, jak w latach poprzednich jest
Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
 
Sympozjum organizowane jest przy współpracy:
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
 
 

Funkcję Przewodniczącej Komitetu Naukowego pełni

Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska
Kierownik Katedry i Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii
CM UMK w Bydgoszczy.
 
 
Patronat Honorowy nad w/w wydarzeniem obieli:
Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Piotr Całbecki
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski
Okręgowa Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska
 
 
 
 
W trakcie spotkania planowane są sesje naukowe i dydaktyczne dotyczące współczesnych zagadnień związanych z cukrzycą i otyłością, m.in.: profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych
u chorych na cukrzycę i u otyłych, psychodietetyka w cukrzycy i otyłości, wczesne i późne powikłania cukrzycy - metody zapobiegania i leczenia, genetyka cukrzycy i otyłości, leczenie farmakologiczne, postępowanie niefarmakologiczne – dieta, aktywność fizyczna, zmiana stylu życia.
Celem SYMPOZJUM DIABETOLOGICZNEGO jest popularyzacja najnowszych osiągnięć diabetologii polskiej i światowej. Pragnęlibyśmy, aby ta konferencja stała się forum dyskusji
i wymiany doświadczeń na temat środków i metod leczenia oraz zapobiegania cukrzycy, zarówno pomiędzy lekarzami jak i ich pacjentami.
Wykłady Sympozjum odbywają się w dwóch salach konferencyjnych, w jednej dla lekarzy, w drugiej dla diabetyków. Przewidujemy również podczas Sympozjum jedną sesję wspólną, warsztaty.
 
W załączniku przesyłamy kartę zgłoszenia oraz listę zaproszonych wykładowców.
Karta zgłoszenia ---> POBIERZ
Lista wykładowców ---> POBIERZ
 
Opłaty konferencyjne wynoszą:
1.  Lekarze - opłata konferencyjna: 210 zł  (150 zł do dnia 10 lipca; 180 zł do 31 lipca, 210 zł do 21 września)                                                                                   
2.   Dietetyczki, Pielęgniarki, Wolontariusze, Studenci AM i Studium Medycznego-  opłata konferencyjna: 130 zł (95zł do dnia 10 lipca; 110 zł od 31 lipca, 130 zł do 22 września)
 
Organizatorzy oczekują od Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
przyznania ok. 15-18 punktów edukacyjnych potwierdzonych certyfikatem
dla lekarzy, na podstawie przedstawionego programu na
XXII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne  
„Diabetica Expo 2018”.
Punkty w latach ubiegłych (2011-2016): 16 pkt.
 
 
 
Zgłoszenia prosimy kierować:
            Adres do korespondencji:
Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre
ul. Nieszawska 8F, skr. poczt. 290, 87-100 Toruń 1
tel. 56 652 20 66, 56 651 35 04;  fax. 56 657 35 06,
           e-mail: biuro@expo-andre.pl www.expo-andre.pl 
 
Opłatę prosimy przesyłać na konto:
Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre
ul. Prosta 19/7   87-100 Toruń
Alior Bank 48 2490 0005 0000 4530 1557 7321
z dopiskiem: „DIABETICA EXPO 2018”.
 
 
Z poważaniem
                                                                                                        Henryk Zamorski
 
    
                                                                                                             Dyrektor
                                                                                              Centrum Konferencji i Wystaw
                                                                                                         EXPO-ANDRE

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych