Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie serdecznie zaprasza pielęgniarki i położne zatrudnione w podstawowej opiece zdrowotnej

na bezpłatne szkolenie warsztatowe nt. skutecznej komunikacji z rodzicami z zakresu szczepień ochronnych.


Szkolenie odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10 00 w siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5 i przeznaczone jest dla 50 osobowej grupy. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o rejestrację e-mailowo na adres oipip@interia.pl  do dnia 25 listopada  2016 r. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.         

                                                                                                      
Z wyrazami szacunku 
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniareki Położnych Renata Michalska

   

Program:         10 00 – 14 00
Cele warsztatu:
  1. Przekazanie informacji na temat wybranych zagadnień z zakresu szczepień ochronnych dla niemowląt.
  2. Przygotowanie pielęgniarki do rozmowy z rodzicami na temat wartości szczepień pediatrycznych.
  3. Wyposażenie pielęgniarek w informacje i materiały edukacyjne, które pomogą im czuć się pewniej w dyskusji z zaniepokojonym rodzicem.
  4. Rozwijanie umiejętności dyskusji z rodzicami mającymi wątpliwości dotyczące szczepień.
  5. Wzmocnienie roli pielęgniarki w edukacji rodzica.
  6. Pytania , odpowiedzi, wnioski, podsumowania.  
 
Załączniki:

Zaproszenie: --->POBIERZ
Szczegóły szkolenia: --->POBIERZ

 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych