Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Pielęgniarek Operacyjnych „Oblicza Pielęgniarstwa Operacyjnego”

Załączniki:

Szczegóły konferencji: ---> POBIERZ
Program konferencji: ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych