Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Krajowe Centrum ds. AIDS uprzejmie informuje, iż organizuje cykl trzydniowych szkoleń dedykowanych między innymi dla pielęgniarek i położnych, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu HIV/AIDS.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcą szkoleń jest Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” z siedzibą w Warszawie.
Szkolenie odbywać się będzie w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy, ul. Leśna 15/17.
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 100 zł. Organizator zapewnia w ramach opłaty zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienką i wyżywienie. Uczestnik pokrywa  koszty dojazdu we własnym zakresie. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia na szkolenie wraz z zakresem tematycznym należy pobrać ze strony:
LINK , zakładka szkolenia.
Zgłoszenie należy wysłać na adres Fundacji (przez e-mail, fax lub pocztą): reshumanae@reshumanae.org.pl 
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”,
ul. Piękna 64 A, 00-672 Warszawa,
tel/fax: 22 626 86 60.

W załącznikach:

- Zaproszenie ---> POBIERZ
- Zakres tematyczny ---> POBIERZ
- Karta zgłoszenia ---> POBIERZ
- Informacja o nabywcy rachunku ---> POBIERZ

 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych