Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

konferencja dot. psychoterapii osób z doświadczeniem różnorakich traum

XVI międzynarodowa konferencja NEST, Brzuchowice pod Lwowem 27-29 wrzesień 2018

Więcej informacji w załaczniku ---> POBIERZ

 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych