Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

IV Konferencja Naukowa nt. NAUKI O ZDROWIU - KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU 22 listopad 2017r. Płock


Więcej informacji w załącznikach:

Program Konferencji ---> POBIERZ

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ


Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych