Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

IV Konferencja Naukowa Nauki o zdrowiu - kierunki zmian i perspektywy rozwoju


Więcej informacji w załącznikach:

Program ramowy konferencji ---> POBIERZ

Karta uczestnika ---> POBIERZ

Wytyczne dla autorów ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych