Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Hospicjum „Światło” oraz Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre mają zaszczyt serdecznie zaprosić na:

 
XVII  OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ MEDYCYNY PALIATYWNEJ „HOSPICJUM  2017”
XV OGÓLNOPOLSKIE FORUM ONKOLOGII I  PSYCHOONKOLOGII
oraz
WYSTAWĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, ORTOPEDYCZNEGO
I  RATOWNICZEGO,
które odbędą się w dniach 26-27 maja 2017 roku
w Hotelu FILMAR**** w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45
 
Ideą organizowanych w Toruniu Konferencji i Forum jest wspólne spotkanie wszystkich środowisk zaangażowanych w leczenie i opiekę nad chorymi onkologicznie, zarówno w stadium uleczalnym, jaki i terminalnym, a w szczególności pomiędzy lekarzami onkologami, a osobami pracującymi w placówkach opieki paliatywnej i hospicjach.
W/w Konferencja i Forum odbywające się w Toruniu co roku gromadzą wielu znakomitych gości, specjalistów z dziedziny medycyny paliatywnej, onkologii i psychoonkologii, m.in. prof. Jacek Łuczak, prof. Danuta Perek, dr Andrzej Ostrowski, dr hab. med. Zbigniew Bohdan, dr Andrzej Stachowiak oraz wielu innych znakomitych wykładowców.
Tematyka wiodąca tegorocznego spotkania to m.in.:
1.  Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych.
2.  Leczenie bólu – diagnostyka i kontrola.
3.  Aspekty duchowe opieki paliatywnej.
4.  Dylematy etyczno-moralne opieki paliatywnej.
5.  Profilaktyka i leczenie odleżyn – nowości.
6.  Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej.
7.  Leczenie zaburzeń łaknienia i dieta w stanach terminalnych.
8.  Rehabilitacja medyczna jako środek do uzyskania pozytywnych zmian w zakresie  fizycznego i psychospołecznego funkcjonowania pacjentów.
9.  Wolontariat.
10. Nowości w leczeniu farmakologicznym.
11. Finansowanie Opieki Paliatywnej.
12. Psychoonkologia.
 
Konferencji i Forum jak jest to już w tradycji będzie towarzyszyła Wystawa, której celem jest zaprezentowanie osiągnięć w dziedzinie sprzętu medycznego, leków i materiałów opatrunkowych stosowanych w medycynie paliatywnej i onkologii oraz promocja najlepszych leków, materiałów i urządzeń poprzez konkurs na najlepszy produkt w poszczególnych kategoriach (werdykt Komisji Konkursowej wybranej spośród wykładowców i dyrektorów hospicjów): leki przeciwbólowe, materiały higieniczno-opatrunkowe, preparaty odżywczo-metaboliczne, sprzęti materiały do rehabilitacji. Również Państwo możecie zdecydować o przyznaniu nagród dla Firm poprzez plebiscyt Uczestników Konferencji i Forum na: Najlepszą Firmę - Przyjaciela Ruchu Hospicyjnego Roku 2017, Najlepszy Produkt Stosowany w Opiece Paliatywnej Roku 2017, Najlepszą Firmę Onkologiczną Roku 2017, Najlepszy Produkt Onkologiczny Roku 2017. Osoby uczestniczące w plebiscycie wezmą udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.
 
  Opłata obejmuje:
- udział w wykładach i warsztatach;
- przerwy kawowe
(1 w piątek i 1 w sobotę);
- materiały konferencyjne,
- certyfikat uczestnictwa.
Opłata obejmuje:
- udział w wykładach i warsztatach;
- przerwy kawowe
(1 w piątek i 1 w sobotę);
- materiały konferencyjne,
- certyfikat uczestnictwa,
zwiedzanie Torunia.
W terminie do 10.05.2017 r. 210 zł 240 zł
W terminie do 26.05.2017 r. 230 zł 260 zł
 
Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy listownie, faxem, mailem lub telefonicznie:
 
Centrum Konferencji i Wystaw  EXPO-ANDRE
ul. Prosta 19/7, skr. poczt. 290, 87-100 Toruń 1
tel. 56 657 35 05; 56 651 35 04 fax. 56 657 35 06,
e-mail: biuro@expo-andre.pl  www.expo-andre.pl
Nr konta:Alior Bank o /Toruń 35 1060 0076 0000 4016 0000 9154 z dopiskiem:„Hospicjum/Onkologia 2017”.

 
Więcej w załącznikach:

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych